Check-in date cannot be in the past!
Check-out date has to be after check-in date!
{{ numGuests }} gäst gäster

We Care – Miljö & hälsa

En helhjärtad satsning på att alltid visa välvilja mot våra medmänniskor. Genom extra stort ansvarstagande för både gäster och medarbetare ger vi dig och varandra en hjälpande hand. I alla lägen. ”Clarion är hotellkedjan som alltid bryr sig om att människor har det bra”. Detta innebär:

- Tips och råd kring sunda matvanor
- Alltid sunda och uppmärkta alternativ på våra frukost- och lunchmenyer
- Synlig information om hälsosamma val
- Samarbetsprojekt med olika experter, t.e.x näringsfysiologen Christine Helle (verksam vid Toppidettsenteret i Oslo).

Miljöpolitik
Choice Hotels tar ansvar för miljön och speciellt ansvar för det globala klimatet. Stort fokus läggs på Choices förbrukning av energi. Inom Choice Hotels arbetar vi bland annat med:

  • Från den 1 februari 2008 serveras ekologisk frukost på samtliga 160 hotell i Norden. Det blir ekologisk frukost till över 7 miljoner gäster varje år
  • Miljöcertificerar alla våra hotell genom ISO-14001
  • Vi använder förnybar och miljövänlig energi
  • Vi byter ut oljepannor mot jordvärme
  • Vi stöttar utvecklingen av Your Choice, en ekologisk äppelsort
  • För varje övernattning räddar vi 100 kvadratmeter regnskog i ett helt år
  • Vi ersätter buteljerat vatten med friskt vatten ur behållare i alla våra konferenslokaler, för minskade transportutsläpp

Miljö- och resurshänsyn ska väga tungt för alla beslut som fattas. Miljöprioriteringen kommer att ge Choice en långsiktig konkurrensfördel och vara en motivationsfaktor vid valet av hotelleverantör för offentliga myndigheter, företag och privatpersoner.

OperationPenguin
Operation Penguin är namnet på ett projekt som ska leda till att samtliga Choicehotell ISO 14001-certifieras innan slutet av 2009. ”Penguin” är vårt miljöstyrningssystem som nu implementeras på alla våra hotell i Norden. Miljöstyrningssystemet etableras i enlighet med den internationellt erkända ISO 14001-standarden och Det Norske Veritas (DNV) är certifieringsorgan.

Transport- och resesektorn står för 20 % av världens totala utsläpp av klimatgaser. I egenskap av Skandinaviens största hotellkedja är Choice Hotels Scandinavia AS en del av problemet. Men vi ska också vara en del av lösningen. Choice tar ansvar och vi har stora ambitioner med tanke på vår miljöinsats. Under många år har vi arbetat hårt med att minska användningen av energi, vatten och kemikalier.

Med ISO-certifieringen vill vi stärka vårt miljöengagemang ytterligare. Det finns flera bra märkningssystem som dokumenterar ett företags miljöarbete. Choice har valt det internationellt erkända miljöstyrningssystemet ISO 14001, eftersom det stämmer väl överens med de visioner och åtgärder vi kommer att sätta i verket. Ett centralt nyckelord i ISO-standarden är kontinuerlig förbättring och vårt miljöstyrningssystem etableras med tanke på ett dynamiskt och ambitiöst miljöarbete. I november 2007 skrev Choice ett avtal med Det Norske Veritas, som är vårt certifieringsorgan.

ISO14001Miljöcertifiering
När miljön är en del av din vardag - välj ett miljöcertifierat hotell! Välkommen till Nordic Choice Hotels och Clarion Hotel Stockholm. Som första hotellkedja i Skandinavien är nu samtliga av Nordic Choice Hotels hotell miljöcertifierade enl ISO 14001. Över 9000 anställda har varit med i processen att införa miljöstyrningssystemet ISO 14001. Vid nyårsskiftet 2009/2010 mottog 160 hotell ett miljöcertifikat från Det Norske Veritas. Nu ska kedjan arbeta vidare med nya ambitiösa målsättningar för miljön.

ISO 14001 säkerställer att hotellen arbetar kontinuerligt med att reducera energiförbrukningen, avfall, kemikalier, transporter och vatten.

Bevarande av Regnskog
Genom att bo en natt på ett Nordic Choice-hotell bevarar du 100 kvm regnskog i ett år! Stödet från Nordic Choice går till Asiens största kvarvarande regnskogar på ön Nya Guinea, och bidrar också till att skydda särskilt sårbara områden där indianerna lever i Amazonas.

Med anledning av det omfattande samarbetet med Regnskogsfonden har Clarion Hotel Stockholm nu låtit bygga en egen lokal regnskog på våningsplanen på hotellet. Växterna är så regnskogslika det går att göra med svenska förhållanden. Syftet med dessa planteringar är att påminna både gäster och medarbetare om vårt viktiga gemensamma ansvar och möjlighet att bidra och påverka till en bättre miljö idag och framgent.

Hotellrum