Check-in date cannot be in the past!
Check-out date has to be after check-in date!
{{ numGuests }} gäst gäster

Månadens behandling

Månadens behandling - oktober

Höstkuren

En utrensande kur för din kropp med bambupinnar. Produktrekommendationer ingår.

Längd: ca 50 minuter
Pris: 700:-

I behandlingen ingår entré till SPA-avdelningen. Gäller till 31/10.

Kommande "månadens behandling"

November: Mellan Abisko
December: Vinterkuren

Våra SPA-behandlingar